Przelicznik objętości gazu.

Dla obliczeń objętości gazów odnośnie do warunków według norm proszę użyć poniżej opisany program. Jednocześnie po podaniu przekroju rur może być obliczona prędkość w warunkach norm. Aby zaznaczyć dziesiętną proszę użyć przecinek.

Opis wprowadzeń:

(1) FLOW RATE
Okienko 1 = wprowadzenie objętośći roboczej w m³/h lub l/h.
Okienko 2 = wprowadzenie temperatury roboczej w °C lub °K.
Okienko 3 = wprowadzenie ciśnienie robocze w bar lub mbar.

(2) FLOW RATE w m³/h
Po wprowadzeniu wszystkich wartości ukaże się osiągnięta gęstość w  m³/h odnośnie do warunków według NORM / STANDARD / ISO.
W 4 kolumnie można dowolnie wprowadzić warunki odnośne.

(3)PIPE DIAMETER w mm
Okienko 1 = wprowadzenie średnicy rury w mm.
Okienko 2 = wydawanie prędkości według warunków Norm (0°C, 1013mbar).
Jako format można wybrać m/s lub km/h.

               
  Przelicznik objętości gazu.PDF  
  Download