Przelicznik mieszanki gazów.

Dla obliczenia faktoru przelicznika (C-Faktor, odnośnie do powietrza) i gęstości mieszanki gazów proszę użyć niżej opisany program.
Jako rozdzielnik dziesiętny proszę używać ten sam rozdzielnik poprzednio już używany.

Opis wprowadzeń :

(1) Name (Nazwa Gazu)
W tym okienku proszę wybrać odpowiednie gazy (Okno otworzyć i w tabeli wybrać).

(2) PROPORTION (PROPORCJA) w %
W tym okienku proszę podać procentową część gazów. Jeśli suma wszystkich podanych gazów osiągneła 100%, automatycznie pokazane zostaną obliczone C-Faktor i obliczona gęstość.

             
  Przelicznik mieszanki gazów.PDF
  Download