Przesyłki zwrotne ( Nr. RMA  i formularz)

PDF  AGB - Ogólne Warunki Handlowe.PDF

Impressum - Ustanowienia prawne

Z chwilą korzystania ze stron internetowych firmy softflow.de uznajecie państwo poniższe prawa autorskie softflow.de GmbH :

1. Prawa Autorskie

Wszystkie prawa autorskie na stronach internetowych softflow.de są prawami softflow.de GmbH.
softflow.de nie ma zastrzeżeń do kopiowania pojedyńczych stron lub ich części dla użytku prywatnego
pod warunkiem zachownia własności praw autorskich softflow.de GmbH

Wykorzystywanie do celów komercyjnych bez jednoznacznego zezwolenia jest zabronione.

 

2. Zdjęcia / znak firmowy

Wszystkie zdjęcia, znak firmowy i rysunki są własnością softflow.de GmbH i podlegają prawu własności softflow.de GmbH.                         Kopiowanie i zapisywanie wymaga pisemnej zgody wyrażonej przez softflow.de GmbH

3. Linki

Zgodnie z wyrokiem z 12 maja 1998 roku Sąd Krajowy w Hamburgu postanawia, że umieszczenie odsyłacza w formie hyperlinku pociąga do odpowiedzialności za treści strony, do której odsyłacz się odnosi. Zapobiec temu można - zgodnie z wyrokiem Sądu - jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od wymienionych stron.

Dla wszystkich odsyłaczy obowiązuje co następuje: wyraźnie podkreślamy, iż softflow.de GmbH nie ma żadnego wpływu na zawartość stron do których odsyłacze się odnoszą.

Obowiązuje to dla wszystkich stron niniejszego portalu, na których znajdują się odsyłacze bądź banery odsyłające do innych stron.

4. Odpowiedzialność cywilna

Mimo że softflow.de GmbH stara się stale poszerzać i aktualizować informacje na stronie internetowej www.softflow.de. nie możemy jednak przejąć gwarancji za kompletność, prawidłowość i stan aktualności informacji.

Tak jak softflow.de GmbH to i związane z nami przedsiębiorstwa nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej.

Niniejsze wykluczenie przejęcia odpowiedzialności cywilnej należy rozpatrywać jako część oferty internetowej, na której zamieszczono odnośnik do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania owego tekstu nie są zgodne, nie będą zgodne w przyszłości lub nie są zgodne w pełni z obowiązującym stanem prawnym, to ważność pozostałych części dokumentu w odniesieniu do ich zawartości pozostaje nienaruszona.

5. Postanowienia dodatkowe

Postanowienia regulaminu, które z jakiegokolwiek powodu stałyby się nieegzekwowalne, będą traktowane jako osobne postanowienia, nie wpływające na pozostałe przepisy i ich ważność.

Ewentualne ryzyko dla użytkownika związane z używaniem tych stron ponosi w pełnym zakresie użytkownik, operator nie ponosi pod tym względem żadnej odpowiedzialności. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z tej strony podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Miejscem wykonania i sądem właściwym jest Rangsdorf. Copyright C 2007 - softflow.de GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja aktualna z 25.01.2007 -- Autor: Frank Mohns (softflow.de GmbH, Groß Machnow) odpowiedzalny za zawartość według § 10 Absatz 3 MDStV, bez odpowiedzialności prawnej za zewnętrzne linki.