Obliczenie do warunków norm

[mm] (D) Przekrój wewnętrzny rur
[mm] (S) Grubość ściany rur
[mm] (L) Długość sensora
[mm] (M) Przekrój sensora
[mm] (E) Głębokość zanurzenia czujnika
[mm²] (A) Powierzchnia czujnika
[Nm³/h] Objętość strumienia przy 60m/s

Version vom 01.12.2003 -- Mark Pastoor
Version vom 25.02.2009 -- Erweiterung für variable Sondendurchmesser J. Radzewitz
Inhaltlich verantwortlich gemäß § 10 Absatz 3 MDStV, keine Haftung für externe Links